Verhuur

U bent hier

HUURVOORWAARDEN!

Huurperiode:

Huur vangt aan bij het verlaten van ons bedrijf en eindigt bij terugkeer in ons bedrijf. Werkdag is max. 8 uur, week is max 5 werkdagen. Gebruik tijdens meerdere shifts wordt overeenkomstig doorberekend.

Ondergrond:

Verhuurde aanvaart nimmer aansprakelijkheid voor onderliggende vloeren en/of verhardingen.

Schade:

Schade aan of veroorzaakt met een  machine dient terstond, doch uiterlijk binnen 12 uur schriftelijk gemeld te worden.

Storingen:

Storingen dienen terstond en onverwijld bij verhuurder gemeld te worden.

Opladen:

Batterij aangedreven machines dienen ook na afloop van de werkzaamheden te worden opgeladen, zodat de machine weer ingezet kan worden. Indien dit nagelaten wordt zijn wij genoodzaakt eerstvolgende huurperiode aan u door te berekenen.

Legitimatiebewijs:

Wij vragen iedereen die bij ons huurt zich te legitimeren met en geldig legitimatiebewijs voorzien van pasfoto. (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs)

Borgsom:

Onze machines en gereedschappen vertegenwoordigen aanzienlijke waarde. Daarom vragen wij particuliere klanten en bedrijven welke geen rekeningklanten bij ons zijn een borgsom.

Bekijk de verhuur Catalogus